Connect with us
#Gujarati Shayari Sad Shayari

દર્દ શિવાય જિંદગી અધુરી છે,
તો પન જીવવું જરુરી છે,
ના કરજો અફસોસ તમારી જિંદગી પર
કેમ કે તમારી જિંદગી વિના
કોઈ ની જિંદગી અધુરી છે ..!