Connect with us
#Gujarati Shayari

Kyak Dhodhmar 🌈 Varshad Varshi ☔ Jay Chhe,
To Kyak Ek 💧 Bund Ni Pyas Rahi Jay Chhe,
Koik Ne Male Chhe Hajar Bahana Prem Ma,👧 To Koi Ek Chahera  Mate Tarshi Jay Chhe.

Get All Latest Gujarati Shayari in Gujarati Font right here Gujarati Shayari, Good morning Gujarati Shayari, best Gujarti Shayri, Suvicharstar, Gujarati Whatsapp Status, Gujarati quotes, gujarati attitude status, gujarati love status, Whatsapp status in gujarat, best gujarati status.